Opglabbeek

Natuurhulpcentrum sedert 1976.

Opvang voor zieke en gewonde dieren.